Zwroty

Jeszcze szybszy zwrot towaru?

Dbamy o to, aby pokazać i opisać sprzedawane produkty najlepiej, jak tylko umiemy. Jeśli jednak pomimo tego nie są Państwo zadowoleni z zakupów, mogą je Państwo zwrócić w łatwy i niezwykle wygodny sposób.

Jeśli zakupu dokonano jako użytkownik zarejestrowany wniosek o zwrot można złożyć przechodząc do sekcji historia i szczegóły zamówienia na koncie klienta. Następnie z lewej strony zamówienia, z którego chcą Państwo zwrócić produkty należy kliknąć przycisk szczegóły. Kolejny krok to tylko wybranie produktów do zwrotu oraz podanie powodu. Po zaakceptowaniu przez nas zwrotu, pozostaje już tylko odpowiednie zapakowanie przesyłki do transportu oraz umieszczenie w niej faktury lub ręcznie odnotowanego numeru zamówienia. Paczkę zwrotną można nadać za pośrednictwem dowolnego przewoźnika lub postępować według wskazówek podanych poniżej , korzystając jednocześnie z konkurencyjnej ceny za przesyłkę. Koszt nadania przesyłki zwrotnej pokrywa klient.

Jeśli zakupu dokonano jako gość należy złożyć wniosek o zwrot poprzez link (Historia i szczegóły zamówienia), znajdujący się na dole wiadomości mailowych wysyłanych przez nas w związku z zamówieniem. Link przeniesie Państwa do Historii zamówienia. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją dla zarejestrowanych użytkowników. 

Zwrot środków?

W ciągu 14 dni po otrzymaniu paczki dokonamy zwrotu należności za produkt/-y, w taki sam sposób, jak za nie zapłacono.

Zamówienie zostało opłacone za pobraniem?

Jeśli zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, nie posiadamy danych dotyczących płatności. Dlatego ważne jest, aby przesłać do nas dane do zwrotu środków ,umieszczenie ich w paczce wraz ze zwracanymi produktami lub podanie ich w wiadomości do sprzedającego na koncie klienta. Jeśli korzystają Państwo z oferowanego przez nas, poniższego sposobu nadania przesyłki - za pośrednictwem wygodnych zwrotów, wówczas dane konta do zwrotu środków można podać w formularzu. 


UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

 

 

[BANER-WZ]Jeśli wolą Państwo nadać przesyłkę ze zwrotem samodzielnie, np. Pocztą Polską lub za pośrednictwem dowolnego przewoźnika, wypełniając formularz zwrotu prosimy o postępowanie zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres TRAGAR Trąbka sp. z o.o., Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub pocztą elektroniczną na adres sklep@tragar.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony tutaj:

Zwrot Zakupionych Rzeczy prosimy kierować na adres:

TRAGAR Trąbka sp. z o.o., Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska


UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.Informacje dotyczące odstąpienia od umowyKlient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi wszelkie koszty odesłania zwracanych produktów do sprzedającego.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to przedsiębiorca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. 

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.Rękojmia za wady fizyczne tryb i warunki składania reklamacji

Sklep jest obowiązany dostarczyć Rzeczy bez wad. 

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Przed wysyłką reklamowanych Rzeczy, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów. 

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

Oświadczenia z tytułu rękojmi oraz wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej sklep@tragar.pl lub adres pocztowy TRAGAR Trąbka sp. z o.o., Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:

7.1. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Rzeczy nabytych  przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,

7.2. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Rzeczy,

7.3. uszkodzeń Rzeczy powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,

7.4. różnic w wyglądzie Rzeczy zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Rzeczy, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.

Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest wyłączony z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

[BANER-WZ]